Haiceatón COBÁC 2018

Tháinig Cumann Gaelach an Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath le chéile arís i mbliana agus d’eagair ‘Hackathon na Gaeilge’

Bhí Haiceatón na bliana seo ar siúl i mBanc na hÉireann Montrose ar an 17ú d’Aibreán

Tá an ghrúpa a bhuaigh an comórtas anuraidh théis an aip a chruthaigh siad ar an lainseáil agus is féidir teacht ar anseo -> LOINNIR

Céard is Haiceatón ann?
Is comórtas é an Haiceatón, tagann daoine le chéile chun teacht ar réiteach ar fhadhb. (Mar shampla, tuilleadh seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge agus a bheadh úsáideach i gnáth shaol muintir na Gaeilge.) Bíonn grúpaí daoine ag obair le chéile ag úsáid scileanna ríomhaireachta, margaíochta srl. agus an am a chaitheamh go dtí deireadh an Haiceatón ag obair ar an tionscnamh.

Hackathon na Gaeilge

***Cuireadh ar athló an imeacht seo agus athrú dáta go dtí Dé Céadaoin 11 Aibreán 2017***

Tá Cumann Gaelach an Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ag súil le níos mó ná 50 duine a bheith páirteach san Hackathon atá á eagrú acu ar campas na hollscoile (dáta nua) 11 Aibreán 2017.

Hackathon na Gaeilge postaer nua le dáta nua 11 Aibreán
Is comórtas é an Haiceatón, daoine ag cruinniú le chéile chun teacht ar réiteach ar fhadhb. Tá sé mar aidhm go mbeidh tuilleadh seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge agus a bheadh úsáideach i gnáth shaol muintir na Gaeilge. Beidh cúigear ar chaon foireann agus is féidir do thicéad a cheannacht anois.

€10 an ticéad, atá ar fáil ar Eventbrite (Beidh bia ann ar an lá san áireamh chomh maith.

Tá leathanach Facebook ag na himeachta seo le breis eolas agus comhrá faoi.

Beimid ag tnúth go mór níos mó a chloisteáil faoi an lá spreagúil seo, áit a bheidh an teicneolaíocht fite fuaite tríd na tionscnaimh.