Haiceatón COBÁC 2018

Tháinig Cumann Gaelach an Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath le chéile arís i mbliana agus d’eagair ‘Hackathon na Gaeilge’

Bhí Haiceatón na bliana seo ar siúl i mBanc na hÉireann Montrose ar an 17ú d’Aibreán

Tá an ghrúpa a bhuaigh an comórtas anuraidh théis an aip a chruthaigh siad ar an lainseáil agus is féidir teacht ar anseo -> LOINNIR

Céard is Haiceatón ann?
Is comórtas é an Haiceatón, tagann daoine le chéile chun teacht ar réiteach ar fhadhb. (Mar shampla, tuilleadh seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge agus a bheadh úsáideach i gnáth shaol muintir na Gaeilge.) Bíonn grúpaí daoine ag obair le chéile ag úsáid scileanna ríomhaireachta, margaíochta srl. agus an am a chaitheamh go dtí deireadh an Haiceatón ag obair ar an tionscnamh.